Bratislava,
20
Január
2022
|
10:01
Europe/Amsterdam

Detstvo bez prirodzeného svetla

Ako chrániť deti pred syndrómom deficitu prírody?

Zhrnutie

Väčšina detí trávi svoj čas prevažne v interiéri a značnú časť dňa pozerá na obrazovku mobilných zariadení. Taký je obraz detstva v dnešnej dobe. Nová štúdia „HEAD-DOWNERS 2021" spoločnosti VELUX o kontakte človeka s prírodou ukázala, že deti sú v oveľa menšom kontakte s prírodou ako predchádzajúce generácie. Perspektíva pobytu prevažne v interiéri s pohľadom na obrazovku má vplyv na zdravie dieťaťa.

Početné štúdie potvrdzujú, že pobyt v prírode znižuje agresivitu, príznaky poruchy pozornosti s hyperaktivitou a posilňuje imunitný systém detí. Parky a ihriská sú prítomné v každej škole, pretože je už dlho známe, že zvyšujú prosociálne správanie detí. Ukazuje sa, že pobyt vonku nie je len formou trávenia času, ale aj miestom, kde sa rozvíjajú schopnosti pomáhať a spolupracovať. Aj pozorovanie prírodných scenérií cez okno môže znížiť stres a regulovať srdcovú frekvenciu. Sú však deti, ktoré nemajú kontakt s prírodou. Ich rodičia bojujú s problémami, ktoré sa v súhrne nazývajú syndróm deficitu prírody.

Syndróm deficitu prírody je termín, ktorý zaviedol Richard Louv, autor knihy Posledné dieťa lesa. Predstavuje fenomén straty kontaktu detí s prírodou a problémy v správaní vyplývajúce z nedostatku času stráveného vonku, ako sú: ťažkosti so sústredením, hyperaktivita, strata fyzickej kondície, civilizačné ochorenia (obezita, cukrovka atď.) a dokonca krátkozrakosť. Problém nedostatočného kontaktu s prírodou častejšie uvádzajú respondenti, ktorí majú deti, najmä rodičia starších detí vo veku 15-18 rokov (76 %).

Môže byť príroda pre deti príťažlivá?

Nová štúdia HEAD DOWNERS 2021 spoločnosti VELUX o kontakte človeka s prírodou ukázala, že deti sú v oveľa menšom kontakte s prírodou ako predchádzajúce generácie. S týmto názorom súhlasí 93 % opýtaných rodičov. Mnohí z nich si spomínajú na čaro svojho detstva bez prístupu k technológiám. Až 76 % respondentov súhlasí s tým, že v súčasnosti existuje mnoho iných aktivít, ktoré sú pre deti a tínedžerov atraktívnejšie ako trávenie času vonku. Užívali si pobyt vonku oveľa viac, keď boli deťmi, ako ich deti dnes?

Rodičia uvádzajú, že problémom, ktorý sa v silnej miere objavil, je závislosť od technológií. Viac ako polovica respondentov rozhodne súhlasí (61 %) s tým, že čas, ktorý deti a mládež trávia pred obrazovkami, by sa mal kontrolovať. Snaha odpútať pozornosť dospievajúcich od technológií môže spôsobiť námietky, ak sa sami nestaráme o kontakt s prírodou. Kľúčom pri výchove dieťaťa je byť vzorom. Stojí za to ukázať, čo môžeme získať blízkosťou prírody a prečo je dôležitá v každodennom živote. 

Pozvite svoje deti k životu na denné svetlo a čerstvý vzduch

Nemôžeme sa len tak odstrihnúť od technológií, preto je veľmi dôležité nájsť rovnováhu. Oplatí sa tiež vpustiť do nášho priestoru viac prírody. Prirodzené svetlo, čerstvý vzduch a upokojujúci kontakt s prírodou zlepšujú biorytmus organizmu, ovplyvňujú aj kreativitu, inovácie a pocit šťastia. Základným a vlastne najdôležitejším faktorom opätovného spojenia s prírodou je prístup k svetlu, čerstvému vzduchu a výhľad na rozľahlý priestor. Oplatí sa vytvoriť si doma špeciálne miesto na pozorovanie a obdivovanie prírody.

Prístup k svetlu a čerstvému vzduchu má neoceniteľný vplyv na to, ako sa cítime. Majú dobrý vplyv na kognitívne funkcie a pohodu. Aj keď nemáme dom so záhradou, oplatí sa postarať o každodenný kontakt s prírodou a vytvoriť si takzvané svetonázorové okno. Pre mnohých dospelých je pohľad z okna momentom hlbokého uvoľnenia a sebareflexie. Pre deti to môže byť vzácna príležitosť pozorovať stromy, vtáky, hviezdy alebo oblaky, o ktorých vieme tak málo. Oplatí sa tiež zasadiť rastliny spolu s dieťaťom - vyberanie zeminy do kvetináča, spoločné pestovanie rastlín na parapete a pozorovanie rastu rastlín doma, prináša deťom veľa radosti a uspokojenia. Každé zelené prostredie - od rastlín v kvetináčoch až po burinu - poskytuje ľuďom výhody kontaktu s prírodou.

Správa "HEAD-DOWNERS 2021" bola vypracovaná na základe štúdie CAWI, ktorú vypracovala výskumná agentúra Kantar na objednávku spoločnosti VELUX v septembri 2021. Štúdia sa zameriava na obyvateľstvo 8 stredoeurópskych krajín - Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska. Poskytuje údaje o životnom štýle súčasných Európanov a poukazuje na napätie medzi civilizačnými návykmi a potrebou komunikácie s prírodou.

https://www.velux.sk/zmente-svoj-pohlad

O skupine VELUX

Skupina VELUX už 80 rokov vytvára lepšie životné prostredie pre ľudí po celom svete. Cez strechu prináša do interiéru množstvo denného svetla a čerstvého vzduchu. Produktový program VELUX sa skladá zo širokej škály strešných okien a svetlíkov, ako aj z riešení pre ploché strechy. Skupina tiež dodáva mnoho druhov dekorácií, rolety a žalúzie, montážne doplnky a inteligentné výrobky na diaľkové ovládanie. Tieto produkty pomáhajú dosiahnuť zdravé a trvalo udržateľné vnútorné prostredie, a to nielen doma, ale aj v práci.

Pobočky VELUX pomáhajú ľuďom po celom svete. Spoločnosť VELUX má obchodné zastúpenie vo viac ako 40 krajinách a celosvetovo pre ňu pracuje približne 10 000 zamestnancov. Skupinu VELUX vlastní VKR Holding A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným.

www.velux.sk