Bratislava,
15
December
2022
|
15:01
Europe/Amsterdam

Klimatický summit COP27: Spoločnosť VELUX rozvíja svoje záväzky klimatickej neutrality prostredníctvom nových partnerstiev so spoločnosťami Novelis, Hydro a BayWa

Spolupráca je kľúčom k znižovaniu emisií CO2 v hodnotovom reťazci spoločnosti a v jej výrobkoch

Zhrnutie

Novými partnerskými dohodami napreduje skupina VELUX v dosahovaní cieľov zníženia emisií v hodnotovom reťazci a dekarbonizácie vlastnej prevádzky pomocou obnoviteľných zdrojov energie v nasledujúcich rokoch. Používaním ekologického nízkouhlíkového hliníka Hydro sa výrazne znížia emisie uhlíka na kilogram hliníka použitého pri výrobe okien, žalúzií a roliet VELUX. Hliníkové oplechovanie strešných okien VELUX bude pozostávať približne zo 70 % recyklovaného materiálu, vďaka partnerstvu so spoločnosťou Novelis, ktorá je najväčší svetový recyklátor hliníka. 

Dosiahnuť cieľ zásobovať európske prevádzky skupiny VELUX ekologickou elektrickou energiou do roku 2024 má pomôcť spoločnosť BayWa r.e. Tá je poverená vybudovaním dvoch solárnych parkov, ktoré budú vôbec prvou symbiózou solárnych elektrární v Španielsku, integrujúcou poľnohospodárstvo, biodiverzitu a komunitu s výrobou obnoviteľnej energie.

Tohtoročná klimatická konferencia OSN známa ako COP27 sa konala v Egypte. Do summitu svojimi poznatkami významne prispela aj spoločnosť VELUX. Prezentovala osvedčené postupy, ako môže stavebný sektor prispieť k plneniu cieľov Parížskej dohody.

Podľa Organizácie Spojených národov sa nachádzame v dekáde činov: éra plánovania a rekalibrácie našej výroby sa skončila, zmeny musíme urobiť teraz, pretože naše činy v nadchádzajúcich rokoch určia našu budúcnosť na planéte. Spoločnosť VELUX v uplynulých rokoch aktívne hľadala riešenia k zníženiu svojej uhlíkovej stopy a zabezpečeniu udržateľnosti svojho hodnotového reťazca. Dosiahnuté výsledky jasne ukazujú, že veľké spoločnosti sa musia zasadzovať za zmeny v prístupe svojich partnerov aj v oblasti trvalej udržateľnosti.

Spoločnosť VELUX sa zaviazala znižovať emisie CO2 nielen vo svojich výrobkoch, ale aj v hodnotovom reťazci spoločnosti. Samotná spoločnosť VELUX produkuje len 6 % uhlíkovej stopy svojich výrobkov, zatiaľ čo zvyšných 94 % tejto stopy pochádza od jej dodávateľov. Pre dosiahnutie skutočnej zmeny je nevyhnutné transformovať celý hodnotový reťazec.

Cieľom niekoľkoročnej dohody o partnerstve medzi spoločnosťami Novelis a VELUX je dosiahnuť do konca roka 2024 emisie uhlíka pod 4,0 kg na kilogram dodaného valcovaného hliníka. Táto hodnota je výrazne nižšia ako polovica priemernej uhlíkovej stopy primárneho hliníka používaného v Európe. Cieľom partnerov je ďalšie zníženie emisií uhlíka do roku 2030. Obsah recyklovaného hliníka vo výrobkoch VELUX bude približne 70 %, čo predstavuje nárast o približne 30 % v porovnaní s aktuálnou situáciou. Recyklácia hliníka si vyžaduje len 5 % energie a vedie k až o 95 % nižším emisiám uhlíka ako výroba primárneho hliníka.

Cieľom dohody o partnerstve medzi spoločnosťami Hydro a VELUX je dosiahnuť do roku 2030 úroveň pod 2,0 kg emisií uhlíka na kilogram hliníka. Ide o menej ako pätinu európskeho priemeru, ktorým je 11,3 kg. Tento ambiciózny cieľ zahŕňa celý hodnotový reťazec hliníka a vychádza z priemeru všetkých lisovaných hliníkových komponentov, ktoré spoločnosť Hydro dodáva spoločnosti VELUX. Spoločnosť VELUX očakáva, že už do konca roka 2022 prinesie toto partnerstvo výsledky v znížení emisií uhlíka o 15 000 až 20 000 ton. Používaním nízkouhlíkových výrobkov Hydro REDUXA® a Hydro CIRCAL® sa znížia emisie uhlíka na kilogram hliníka použitého pri výrobe strešných okien VELUX, svetlíkov a príslušenstva (žalúzií a roliet).

Hydro REDUXA sa vyrába s využitím obnoviteľných zdrojov energie z vody, vetra a slnka, ako aj hyperúčinnej technológie elektrolýzy. Hydro CIRCAL sa tiež vyrába s využitím obnoviteľnej elektrickej energie a okrem toho sa vyrába z minimálne 75 % recyklovaného hliníkového šrotu po spotrebiteľoch. Hydro REDUXA® a Hydro CIRCAL emitujú 4,0 kg a 2,3 kg CO2 na kilogram hliníka.

Okrem týchto dohôd poveruje skupina VELUX spoločnosť BayWa r.e. vybudovaním dvoch solárnych parkov na napájanie svojich európskych prevádzok ekologickou elektrickou energiou do roku 2024. Ako bolo oznámené na konferencii COP27 v Egypte, tieto parky budú vôbec prvou symbiózou solárnych elektrární v Španielsku, ktorá integruje poľnohospodárstvo, biodiverzitu a komunitu s výrobou energie z obnoviteľných zdrojov.

Pripojením k sieti v rokoch 2023 a 2024 budú tieto dve elektrárne pre spoločnosť VELUX ročne vyrábať 167 GWh elektriny z obnoviteľných zdrojov, čo zodpovedá spotrebe elektriny približne 45 000 európskych domácností. Až 80 % celkovej elektrickej energie vyrobenej elektrárňami sa bude vyrábať vďaka Dohode o kúpe solárnej energie (PPA) so spoločnosťou VELUX. Nové PPA znížia uhlíkovú stopu spoločnosti VELUX o približne 40 000 ton CO2 z európskych prevádzok a aktivít spoločnosti ročne. Vyrobená elektrická energia bude pokrývať 100 % európskych aktivít skupiny VELUX a až 90 % globálnej spotreby.

V súlade s cieľmi COP27 je PPA priekopníckym konceptom symbiózy solárnych elektrární, ktorá integruje výrobu solárnej energie s prírodou a komunitou pre vzájomný prospech. Boj proti klimatickým zmenám je spoločným cieľom ľudstva a spoločnosť VELUX verí, že je v záujme nás všetkých, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie. PPA bude síce umiestnená v Španielsku, aby dosiahla najlepšie výsledky, ale výhody budú celosvetové.

Partnerské dohody sú kľúčovým nástrojom pri dosahovaní cieľa skupiny VELUX znížiť emisie do roku 2030.

„Naše záväzky smerom k uhlíkovej neutralite vnímame ako príležitosť prispieť k lepšej budúcnosti. Krok za krokom sa snažíme implementovať iniciatívy celej skupiny v našich miestnych prevádzkach a súčasne aj my sami máme možnosť zapojiť sa ako jednotlivci svojimi postrehmi z praxe k zlepšovaniu procesov, “ vysvetľuje Juraj Michalík, generálny manažér závodu Partizánske Building Components-SK.

O spoločnosti Novelis

Spoločnosť Novelis Inc. sa riadi svojím cieľom spoločne vytvárať udržateľný svet. Sme globálnym lídrom vo výrobe inovatívnych hliníkových výrobkov a riešení a najväčším recyklátorom hliníka na svete. Našou ambíciou je byť popredným poskytovateľom nízkouhlíkových, udržateľných hliníkových riešení a dosiahnuť plne obehové hospodárstvo prostredníctvom spolupráce s našimi dodávateľmi, ako aj zákazníkmi v oblasti leteckého a automobilového priemyslu, výroby nápojových plechoviek a špeciálnych výrobkov v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike. Spoločnosť Novelis dosiahla vo fiškálnom roku 2022 čisté tržby vo výške 17,1 miliardy USD. Spoločnosť Novelis je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Hindalco Industries Limited, lídra v odvetví výroby hliníka a medi, a vlajkovou spoločnosťou skupiny Aditya Birla Group, nadnárodného konglomerátu so sídlom v Bombaji, ktorá sa zaoberá výrobou kovov.

Spoločnosť Novelis sa vo veľkej miere zameriava na svoj obehový obchodný model a vo svojom poslednom fiškálnom roku použila vo svojom sortimente výrobkov v priemere 57 % vstupov z recyklovaného materiálu. Spoločnosť sa snaží dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 alebo skôr. Viac informácií nájdete na stránke novelis.com.

O spoločnosti Hydro

Hydro je popredná hlinikárenská a energetická spoločnosť, ktorá buduje podniky a partnerstvá pre udržateľnejšiu budúcnosť. Spoločnosť Hydro rozvíja odvetvia, ktoré sú dôležité pre ľudí a spoločnosť. Od roku 1905 spoločnosť Hydro premieňa prírodné zdroje na hodnotné produkty pre ľudí a podniky a vytvára bezpečné a spoľahlivé pracovné prostredie pre svojich 30 000 zamestnancov vo viac ako 140 lokalitách a 40 krajinách. Dnes vlastní a prevádzkuje rôzne podniky a investuje do udržateľných odvetví. Spoločnosť Hydro pôsobí v širokom spektre trhových segmentov v oblasti recyklácie hliníka a kovov a v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie. Ponúka jedinečné bohatstvo znalostí a kompetencií. Spoločnosť Hydro je odhodlaná byť lídrom na ceste k udržateľnejšej budúcnosti a vytvárať životaschopnejšiu spoločnosť vývojom prírodných zdrojov do produktov a riešení inovatívnymi a efektívnymi spôsobmi. Viac informácií nájdete na stránke hydro.com.

O spoločnosti BayWa r.e. AG (BayWa r.e.)

V spoločnosti BayWa r.e. premýšľame o energii: ako sa vyrába, skladuje a ako ju možno najlepšie využiť, aby sme umožnili globálny prechod na obnoviteľné zdroje energie, ktorý je nevyhnutný pre budúcnosť našej planéty. Sme popredným svetovým lídrom vo vývoji, poskytovaní služieb a riešení ako aj distribúcie energií.a Uviedli sme do prevádzky viac ako 4,5 GW energie a spravujeme viac ako 10 GW aktív. Sme tiež nezávislým výrobcom energie s rozvíjajúcim sa obchodom s energiou.

Spoločnosť BayWa r.e. spolupracuje s podnikmi na celom svete a poskytuje riešenia na mieru v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Prevádzkujeme 100 % uhlíkovo neutrálnu spoločnosť, ktorá sa tiež angažuje na vlastnej ceste k udržateľnosti. Každý deň tvrdo pracujeme na tom, aby sme aktívne formovali budúcnosť energetiky na rozmanitom, spravodlivom a inkluzívnom pracovisku.

Našimi akcionármi sú BayWa AG, globálna spoločnosť s hodnotou 19,8 miliardy eur, a Energy Infrastructure Partners, líder v oblasti investícií do energetickej infraštruktúry.

O skupine VELUX

Skupina VELUX už viac ako 80 rokov vytvára lepšie životné prostredie pre ľudí na celom svete; využíva čo najviac denného svetla a čerstvého vzduchu prostredníctvom strechy. Náš výrobný program zahŕňa strešné okná a modulárne strešné okná, svetlíky, svetlovody, rolety a markízy pre vonkajšiu ochranu pred teplom, interiérové dekoratívne žalúzie a rolety, ako aj výrobky pre montáž a riešenia pre inteligentné domy. Tieto výrobky pomáhajú zabezpečiť zdravé a udržateľné vnútorné prostredie pre prácu a učenie, pre hru a zábavu. Pracujeme globálne - s predajnými a výrobnými prevádzkami vo viac ako 40 krajinách a približne 10 000 zamestnancami po celom svete. Skupinu VELUX vlastní spoločnosť VKR Holding A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je v úplnom vlastníctve neziskových, charitatívnych nadácií (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodiny. V roku 2021 dosiahol VKR Holding celkové príjmy vo výške 3,5 miliardy EUR a nadácia THE VELUX FOUNDATIONS venovala 244 miliónov EUR na charitatívne granty.