Bratislava,
04
Máj
2022
|
10:36
Europe/Amsterdam

Takmer všetky produkty skupiny VELUX sú balené bez plastu

Skupina VELUX pokračuje v napĺňaní stratégie trvalo udržateľného rozvoja 2030

Zhrnutie

Skupina VELUX oznámila, že až 90 %1 obalov strešných okien VELUX určených do šikmých striech neobsahuje plast. Namiesto toho využíva materiály z papiera. Toto riešenie ušetrí 900 ton plastu ročne a jeho výsledkom je jednoduchšia likvidácia obalového odpadu. 

Každý rok sa na svete vyprodukuje 300 miliónov ton plastového odpadu. Vedci odhadujú, že 60 % plastov, ktoré vznikli od roku 1950 skončili na skládkach alebo v prírode2. Navyše sa dokázalo, že jednorazové plasty majú negatívny vplyv na biodiverzitu a prírodu - pokiaľ skončia na nesprávnom mieste3. Balenia strešných okien VELUX tak bude namiesto plastov tvoriť kartón, ktorý spĺňa certifikát FSC (Forest Stewardship Council).  

Keďže nové balenia neobsahujú expandovaný polystyrén (EPS), zákazníci VELUX ušetria čas pri triedení obalového odpadu - aj vďaka tomu budú procesy likvidácie odpadu efektívnejšie a lacnejšie.  

Táto transformácia viedla k zníženiu uhlíkovej stopy balení pre strešné okná do šikmých striech VELUX o 13 %. Zároveň je kľúčom k dodržaniu celkového strategického cieľa pre udržateľnosť, ktorým sa zaviazala optimalizovať balenie produktov tak, aby bolo 100 % recyklovateľné, obsahovalo jeden materiál a žiadne plasty - do roku 2030.  

Znamená to tiež prvý krok v rozsiahlej udržateľnej transformácii toho, ako skupina VELUX podniká a aké produkty a riešenia prináša na trh. 

V spoločnosti VELUX sme sa zaviazali pričiniť sa o udržateľnejšiu budúcnosť tak, že planéta a príroda stoja v centre našich produktových rozhodnutí.

Tina Mayn, senior viceprezidentka skupiny VELUX

Balenia sú dôležitou súčasťou našich produktov, a aj preto musia byť čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Sme hrdí na to, že výrazne znižujeme množstvo plastov, ktoré používame na balenie a ochranu našich strešných okien. Ide o dôležitý krok k dosiahnutiu cieľa udržateľnosti, ktorý nazývame Green our packaging.“ 

Skupina VELUX v roku 2020 spustila stratégiu trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bude trvať desať rokov. Počas nej sa bude venovať klíme a ochrane prírody, inovovať udržateľné produkty a venovať sa zodpovednému podnikaniu. 

O spoločnosti VELUX

Skupina VELUX už 80 rokov vytvára lepšie životné prostredie pre ľudí po celom svete. Cez strechu prináša do interiéru množstvo denného svetla a čerstvého vzduchu. Produktový program VELUX sa skladá zo širokej škály strešných okien a svetlíkov, ako aj z riešení pre ploché strechy. Skupina tiež dodáva mnoho druhov dekorácií, rolety a žalúzie, montážne doplnky a inteligentné výrobky na diaľkové ovládanie. Tieto produkty pomáhajú dosiahnuť zdravé a trvalo udržateľné vnútorné prostredie, a to nielen doma, ale aj v práci.

Pobočky VELUX pomáhajú ľuďom po celom svete. Spoločnosť VELUX má obchodné zastúpenie vo viac ako 40 krajinách a celosvetovo pre ňu pracuje približne 10 000 zamestnancov. Skupinu VELUX vlastní VKR Holding A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným.

www.velux.sk