Bratislava,
11
Október
2022
|
11:51
Europe/Amsterdam

V nezdravých domovoch žije až 20 % Slovákov

Jedna pätina krajiny je denne vystavená nežiadúcim vplyvom a rizikám nekvalitných budov

Zhrnutie

Až 163 miliónov Európanov je denne vystavených aspoň jednému zo štyroch faktorov, ktoré nepriaznivo vplývajú na vnútorné prostredie a zdravie človeka. Ide o jedno z kľúčových zistení štúdie Healthy Homes Barometer, ktorá opäť poukazuje na vplyv budov na zdravie človeka. 

Aj v roku 2022 vyšiel Healthy Homes Barometer – štúdia európskeho rozsahu, ktorá poukazuje na úroveň bývania a zdravia Európanov. Tohtoročný prieskum je zbierkou faktov a zistení, ktoré vykonala nezisková organizácia RAND Europe. Zameriava sa na zdravie budov, v ktorých ľudia žijú, študujú  a pracujú – teda na budovy, v ktorých Európania trávia najviac času.

Zdravé vnútorné prostredie prispieva ku komfortu a dobrému životu ľudí. Prináša so sebou množstvo benefitov – od priamych úspor spojených s nákladmi na zdravotnú starostlivosť, cez vyššiu produktivitu, až po znižovanie uhlíkovej stopy a zlepšenie životného prostredia. Práve zdravé a udržateľné budovy môžu zlepšiť kvalitu ovzdušia prostredníctvom dekarbonizovaného fondu budov a vyššej energetickej účinnosti.

Kvalita ovzdušia však nezahŕňa len kvalitu vzduchu v exteriéri, ale aj v interiéri. Štúdia Indoor Generation z roku 2018 ukázala, že je potrebné vzdelávať ľudí o kvalite vnútorného prostredia. Až 78 % opýtaných si nie je vedomých, že vzduch v interiéri je viac znečistený ako ten vonkajší. Ide o viac ako ¾ respondentov, čo je zarážajúce zistenie.

Podľa štúdie Healthy Homes Barometer až deväť z desiatich budov, ktoré už teraz stoja, budeme využívať aj v roku 2050. Preto je jedným z najprospešnejších spôsobov, ako zlepšovať vnútorné prostredie budov nielen stavba energeticky efektívnych novostavieb, ale hlavne rekonštrukcie starších budov.

Najväčší potenciál sa skrýva v domoch, školách a na pracoviskách

Potenciál na zlepšenie vnútorného prostredia v sebe nesú nielen domácnosti, ale aj školy a pracoviská. Je to preto, lebo v každom z uvedených typov budov trávia dospelí aj deti zásadné množstvo svojho času. Dôležitosť zdravého vnútorného prostredia dokázala aj pandémia v posledných rokoch, kedy boli milióny ľudí prinútené pracovať, žiť a študovať medzi štyrmi stenami.

Štúdia Healthy Home Barometer 2022 sa pozerá aj na výhody zníženia rizík vnútornej klímy na Slovensku. „Údaje v štúdii ukazujú, že zdravé rekonštrukcie majú veľký význam. V dlhodobom horizonte – do roku 2050 môže Slovensko získať až dve miliardy eur v podobe kumulatívnych ekonomických prínosov. To znamená, že ak teraz zainvestuje do zdravých rekonštrukcií primárne škôl a verejných budov, v dlhodobom meradle bude môcť tieto rekonštrukcie vyhodnotiť ako úspešné a jednotlivé objekty ušetria značné množstvo financií na vynaložených energiách, materiáloch, atď.,“ hovorí Zdeněk Okáč, Sales & Marketing support manager VELUX Česká republika a Slovensko.

Jedna pätina Slovákov sa dennodenne stretáva s nežiadúcimi vplyvmi vnútornej klímy

Healthy Home Barometer 2022 ukázal, že budovy, v ktorých Slováci žijú a pracujú, si vyžadujú naliehavú rekonštrukciu. Nezdravé vnútorné prostredie so sebou prináša niekoľko rizík, ktoré znižujú kvalitu života. Štúdia sa zamerala na štyri najčastejšie:  

1.       VLHKOSŤ A PLESNE - 6 % Slovákov žije v domácnosti s pretekajúcou strechou alebo vo vlhkej stavbe. Tento faktor môže mať vplyv na vznik astmy a respiračných ochorení.

2.       NADMERNÝ HLUK – 11 % Slovákov je pravidelne vystavených hluku z ulice alebo od susedov, čo môže spôsobovať problémy so spánkom.

3.       CHLAD – 27 % Slovákov (takmer tretina) s nižšími príjmami nie je schopná vo svojich domoch udržať dostatočné teplo, čo môže mať vplyv na zdravie srdca a dýchacích ciest. Nízka interiérová teplota v domácnosti môže mať vážne zdravotné dôsledky na jej obyvateľov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by mala byť minimálna teplota v interiéri 18°C.

4.       NEDOSTATOK DENNÉHO SVETLA – 3 % Slovákov považuje svoju domácnosť za príliš tmavú. To môže mať za príčinu zhoršenie duševného zdravia, či spánku.

Bohužiaľ, môže sa stať, že niektoré osoby žijú alebo pracujú v budovách, ktoré sa vyznačujú všetkými štyrmi rizikovými faktormi. V takých prípadoch môže nastať až štvornásobne vyššia pravdepodobnosť zhoršenia zdravotného stavu,“ dopĺňa Zdeněk Okáč.

Rekonštrukcie sú cestou k zdravému bývaniu a šťastnejšej planéte

Udržateľné renovácie môžu byť spôsobom, ako prispieť k zdraviu a pohode obyvateľov budov, vyššej produktivite a motivácii – a nemenej dôležitým faktom je aj skvalitnenie vonkajšieho prostredia. „Brať ohľad nielen na svoj komfort, ale aj na zdravie planéty nebolo nikdy jednoduchšie. Skvelým prostriedkom sú možnosti a využívanie udržateľných prístupov a materiálov pri rekonštrukciách. Nielen to; v súčasnosti prebieha výzva na získanie štátnych dotácií na obnovu rodinných domov, ktorá môže domácnosti viesť smerom k zdravšej a udržateľnejšej budúcnosti,“ uzatvára Zdeněk Okáč zo spoločnosti VELUX.

Udržateľné rekonštrukcie majú šesť dôležitých výhod:

-          úspora energií,

-          lepšie zdravie,

-          zvýšená produktivita,

-          kvalitnejší život,

-          ochrana životného prostredia,

-          dekarbonizovaný fond budov.

KĽÚČOVÉ ZISTENIA:

-          163 miliónov Európanov je denne vystavených aspoň jednému zo štyroch faktorov, ktoré nepriaznivo vplývajú na vnútorné prostredie a zdravie človeka.

-          6 % Slovákov žije v domácnosti so zvýšenou vlhkosťou alebo plesňami.

-          11 % Slovákov je pravidelne vystavených hluku z ulice alebo od susedov.

-          27 % Slovákov nie je schopných vo svojich domoch zabezpečiť alebo udržať dostatočné teplo.

-          3 % Slovákov považuje svoju domácnosť za príliš tmavú.

-          Udržateľné rekonštrukcie môžu na Slovensku do roku 2050 ušetriť až dve miliardy eur.

-          V porovnaní napríklad s odlúčením od partnera, má pocit nedostatku tepla takmer dvojnásobne vyšší dopad na vnímanie pohody a spokojnosti človeka.

-          Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by mala byť minimálna teplota v interiéri 18°C.

-          78 % respondentov si nie je vedomých, že vzduch v interiéri je viac znečistený ako ten vonkajší.

Štúdia Healthy Home Barometer v anglickom jazyku je dostupná na tomto linku.

O skupine VELUX

Skupina VELUX už viac ako 80 rokov vytvára lepšie životné prostredie pre ľudí na celom svete; využíva čo najviac denného svetla a čerstvého vzduchu prostredníctvom strechy. Náš výrobný program zahŕňa strešné okná a modulárne strešné okná, svetlíky, svetlovody, rolety a markízy pre vonkajšiu ochranu pred teplom, interiérové dekoratívne žalúzie a rolety, ako aj výrobky pre montáž a riešenia pre inteligentné domy. Tieto výrobky pomáhajú zabezpečiť zdravé a udržateľné vnútorné prostredie pre prácu a učenie, pre hru a zábavu. Pracujeme globálne - s predajnými a výrobnými prevádzkami vo viac ako 40 krajinách a približne 10 000 zamestnancami po celom svete. Skupinu VELUX vlastní spoločnosť VKR Holding A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je v úplnom vlastníctve neziskových, charitatívnych nadácií (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodiny. V roku 2021 dosiahol VKR Holding celkové príjmy vo výške 3,5 miliardy EUR a nadácia THE VELUX FOUNDATIONS venovala 244 miliónov EUR na charitatívne granty.